O inspekci nemovitostí

O inspekci nemovitostí

Inspekci nemovitosti provádím jako tzv. inspekci Nemopas. To znamená, že se řídím metodikou Nemopas, která zaručuje nestranné prověřování nemovitostí a prověřuje u nemovitosti výskyt více než 100 vad a budoucích rizik v technických oborech jako je statika, izolace proti vodě, zvuk a hluk, úniky tepla, technické zařízení budovy, bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost,  zdravé bydlení a povrch podlah a stěn. Dále prověřuji skladbu konstrukcí, stav střechy, stopy vlhkosti, maskování skrytých vad různým přetíráním, sádrováním atd. 

Často nalezené závady při inspekci nemovitosti

Při provádění inspekce nemovitosti dostane zákazník po dokončení inspekce protokol  o všech zkouškách a zjištění.  V závislosti na úrovni inspekce pak dostanete návrhy řešení na případné opravy a sanace, vypracované podrobné zprávy nebo ocenění  případných odstranění závad.

Závady, které se na nemovitostech nejčastěji objevují jsou zejména obecně statika nemovitosti,  u dřevostaveb dochází často k zatékání s následnou degradací nosné konstrukce. Objevujeme také často špatnou funkčnost otopné soustavy, kdy nedostatečně vytopí dům či byt. Dále shledáváme často nekvalitní provedení střechy, netěsnost oken, uhnilá záhlaví trámů u dřevěných stropů. 

U domů jsou pak problémem často nedostatečná údržba, která vede k nákladným sanacím - např.  dešťová voda zatéká k základům a vznikají trhliny ve zdivu, zatékání střechou a degradace krovu, na stěnách kondenzují vodní páry a vznikají plísně, dům není vytápěn a zamrzá voda v potrubí, nevhodný návrh zateplení, nekvalitní provedení zateplení, které  vede k problémům.