Metodika NEMOPAS

Inspekce nemovitosti je zjišťování technického stavu nemovitosti. Pokud chcete znát, v jakém stavu se nachází Vaše nemovitost, odhalit její zjevné, ale i skryté vady, je pro Vás inspekce nemovitosti to pravé.

Co je metodika inspekce nemovitostí NEMOPAS

Inspekce nemovitosti vyhodnocuje poruchy a rizika poruch na základě projevů na nemovitosti, neinvazivních měřicích přístrojích, ale také na základě zkušeností inspektora nemovitosti. Já, Ing. Vladimír Sháněl, mám dlouholeté zkušenosti s prováděním inspekcí nemovitostí. Inspekci nemovitosti provádím v rámci metodiky Nemopas. Metodika Nemopas zajišťuje zákazníkovi propracovanou metodiku, kdy se vyhledávají riziková a vadná řešení v rámci osmi základních technických oborů. Tyto obory přispívají značnou mírou k technickému stavu celé nemovitosti. Metodika Nemopas byla vypracována technickými odborníky ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované laboratoře Atelier DEK.


Metodika Nemopas

8 základních metodik NEMOPAS

Mezi 8 základních technických oborů metodiky Nemopas patří:

  • statika
  • úniky tepla
  • izolace proti vodě
  • zvuk a hluk
  • technické zařízení budovy
  • bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost
  • škodlivé látky a zdravé bydlení
  • povrch podlah a stěn, pozemky.

V těchto technických oblastech probíhá šetření na nemovitosti a pomocí speciálního softwaru jsou poté vyhodnocovány rizika a vady. Metodika Nemopas prověřuje u nemovitostí výskyt více než 120 rizikových poruch. V  případě, že zjistím podezření na poruchu, která se nedá prokázat při inspekci (nutná potřeba sondy, delší měření apod.), doporučím Vám další potřebná měření či průzkumy.

 

Telefonická konzultace ZDARMA
+420 730 596 417 (Vladimír Sháněl)

 

Inspekce NEMOPAS

Inspektoři NemopasInspekci Nemopas Vám jako certifikovaný inspektor nemovitosti, Ing. Vladimír Sháněl,  provedu v případech, kdy kupujete novou nemovitosti a chcete znát skutečný technický stav nemovitosti, abyste předešli případným reklamacím nemovitosti nebo následným opravám dané závady.

Inspekci nemovitosti Nemops také využijete v případě prodeje nemovitosti, kdy se touto inspekcí "kryjete" před případným následným zrušením prodeje, v případě, že kupující nebude znát opravdový technický stav nemovitosti. Kupující může na základě skrytých vad dle nového Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy nebo požadovat i zpětně snížení kupní ceny.

V rámci inspekce nemovitosti Nemopas máte telefonickou konzultaci zdarma. Zavolejte mi a domluvíme si na základě Vašich požadavků ten správný druh inspekce nemovitosti Nemopas. Inspekce nemovitosti Nemopas Vám zaručí, že moje inspekce, inspekce od Ing. Vladimíra Sháněla, bude po odborné i technické stránce a s lidským empatickým přístupem ta nejlépe odvedená.