Metodika NEMOPAS

Inspekce nemovitosti je zjišťování technického stavu nemovitosti. Pokud chcete znát, v jakém stavu se nachází Vaše nemovitost, odhalit její zjevné, ale i skryté vady, je pro Vás inspekce nemovitosti to pravé.

Co je metodika inspekce nemovitostí NEMOPAS

Inspekce nemovitosti vyhodnocuje poruchy a rizika poruch na základě projevů na nemovitosti, neinvazivních měřicích přístrojích, ale také na základě zkušeností inspektora nemovitosti. Já, Ing. Vladimír Sháněl, mám dlouholeté zkušenosti s prováděním inspekcí nemovitostí. Inspekci nemovitosti provádím v rámci metodiky Nemopas. Metodika Nemopas zajišťuje zákazníkovi propracovanou metodiku, kdy se vyhledávají riziková a vadná řešení v rámci osmi základních technických oborů. Tyto obory přispívají značnou mírou k technickému stavu celé nemovitosti. Metodika Nemopas byla vypracována technickými odborníky ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované laboratoře Atelier DEK.


8 základních metodik NEMOPAS

Mezi 8 základních technických oborů metodiky Nemopas patří statika, úniky tepla, izolace proti vodě, zvuk a hluk, technické zařízení budovy, bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost, škodlivé látky a zdravé bydlení, povrch podlah a stěn, pozemky.

V těchto technických oblastech probíhá šetření na nemovitosti a pomocí speciálního softwaru jsou poté vyhodnocovány rizika a vady. Metodika Nemopas prověřuje u nemovitostí výskyt více než 120 rizikových poruch. V  případě, že zjistím podezření na poruchu, která se nedá prokázat při inspekci (nutná potřeba sondy, delší měření apod.), doporučím Vám další potřebná měření či průzkumy.

Inspekce NEMOPAS

Inspekci Nemopas Vám jako certifikovaný inspektor nemovitosti, Ing. Vladimír Sháněl,  provedu v případech, kdy kupujete novou nemovitosti a chcete znát skutečný technický stav nemovitosti, abyste předešli případným reklamacím nemovitosti nebo následným opravám dané závady.

Inspekci nemovitosti Nemops také využijete v případě prodeje nemovitosti, kdy se touto inspekcí "kryjete" před případným následným zrušením prodeje, v případě, že kupující nebude znát opravdový technický stav nemovitosti. Kupující může na základě skrytých vad dle nového Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy nebo požadovat i zpětně snížení kupní ceny.

V rámci inspekce nemovitosti Nemopas máte telefonickou konzultaci zdarma. Zavolejte mi a domluvíme si na základě Vašich požadavků ten správný druh inspekce nemovitosti Nemopas. Inspekce nemovitosti Nemopas Vám zaručí, že moje inspekce, inspekce od Ing. Vladimíra Sháněla, bude po odborné i technické stránce a s lidským empatickým přístupem ta nejlépe odvedená.